Het bestuur van de wijkvereniging faciliteert en helpt bij het opzetten van nieuwe activiteiten. Wij proberen de eigen bijdragen zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen er aan deel kan nemen. Meestal volstaat een gezinslidmaatschap van de wijkvereniging van € 15.- per jaar, tenzij er veel kosten met een bepaalde activiteit zijn gemoeid.  Het kerstdiner kunt u alvast in uw agenda noteren.  De Bingo avonden, die om de veertien dagen plaatsvinden worden inmiddels druk bezocht. 

Activiteiten van de wijkvereniging:

Klaverjassen, schaken, 55 plus societeit, lijn mee, bingo, stijldansen

Wilt u met bovenstaande activiteiten meedoen, is de bijdrage van 15 euro verplicht

De overige activiteiten op onze website, vallen onder het Huis van de wijk.