De doelstelling van de wijkvereniging is om de binding tussen bewoners in de wijk te bevorderen. Zij overkoepelt alle activiteiten die voor en door bewoners worden georganiseerd. De onderafdelingen zijn autonoom wat betreft de gang van zaken in hun eigen clubs. Het bestuur van de wijkvereniging faciliteert en helpt bij het opzetten van nieuwe activiteiten. Wij proberen de eigen bijdragen zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen er aan deel kan nemen. Meestal volstaat een gezinslidmaatschap van de wijkvereniging van € 15.- per jaar, tenzij er veel kosten met een bepaalde activiteit zijn gemoeid. Elders op de website vindt u een uitgebreid programma. Er is vast wel een club of activiteit bij waar u geïnteresseerd in bent. Als er wat te vieren valt, dan doen we dit in de vogelwijk ook graag samen. Het kerstdiner kunt u al vast in uw agenda noteren. In het vroege voorjaar willen we ook weer een rommelmarkt Fancy fair organiseren. De Bingo avonden, die om de veertien dagen plaatsvinden worden inmiddels druk bezocht. Verder willen we op gezette tijden gezellige thema avonden voor de wijk gaan organiseren. Heeft u zelf een passie of een hobby en u wilt dit graag samen met anderen beoefenen, kom dan eens langs.

We willen u graag helpen deze club op te zetten. We zoeken bijvoorbeeld nog een aantal mensen, die een dartclub kunnen opzetten en begeleiden. Ook als u geen activiteit bezoekt, staat de deur van Tante Sjaar voor u open, om gezellig wat te kletsen, een kaartje te leggen of een spelletje doen. Er zijn bordspelen aanwezig. In Tante Sjaar is er ook een internethoek waar u gratis gebruik van kunt maken. Voor personen, die wat minder thuis zijn op het internet hebben we inmiddels workshops gestart. Geheel in uw eigen tempo kunt u de computer en het internet onder de knie krijgen. Er wordt bij dit alles wel van u verwacht dat u een consumptie gebruikt. Wij hopen u snel te mogen begroeten in ons prachtig verbouwde ontmoetingscentrum.