Deelname en Verkoop

 • Verkoop toegestaan: oude en nieuwe spullen, boeken, kleding, speelgoed
 • Verkooplocatie: eigen terrein (binnen of tuin) of voor de deur (max. 3 x 1 meter)
 • Maak jezelf zichtbaar als deelnemer met vlaggen en de “Ik ben deelnemer” poster
 • Opbouwen vanaf 11:00 uur, afbreken vanaf 17:00 uur
 • Deelname open voor bewoners binnen het aangegeven gebied
 • Geen commerciële verkoop toegestaan
 • Verkoop van (zwak) alcoholhoudende dranken en etenswaren verboden

Veiligheid en Verantwoordelijkheid

 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van afval
 • Stel je huisvuilcontainer beschikbaar voor bezoekers om zwerfvuil te voorkomen
 • Houd EHBO-middelen in de buurt
 • Straten moeten altijd vrij blijven voor hulpdiensten
 • Initiatiefnemers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, verlies van eigendommen of eventuele boetes

Overige Bepalingen

 • Kosten van achtergebleven vuil worden verhaald op de betreffende deelnemer
 • Bij slecht weer informeren initiatiefnemers deelnemers en bezoekers via sociale media
 • Bij onwel wording: bied eerste hulp of bel direct 112