Ontstaan van de Nieuwe Nachtegaal

 
In  2005 kocht Woonbron van eigenaar Stichting Ouderen Huisvesting Rotterdam
(SOR)  het verzorgingshuis de Nachtegaal. Het pand staat aan de Mezenhof 1 in Oud Charlois.  Deze  wijk is een van de 40 “Vogelaarwijken” die de minister van VROM benoemde. Doel  van deze aankoop was om samen met het Albeda-college een jongerenfoyer te  realiseren. Jongeren die geen thuissituatie meer hebben konden tijdelijk  huisvesting krijgen in de Nachtegaal. Het Albeda-college stond garant dat de  jongeren hun opleiding konden afronden zodat zij een plek konden krijgen in de  samenleving.

De  buurtbewoners protesteerden fel tegen dit plan. De voornaamste reden was dat  deze buurt in Charlois al meerdere middelbare scholen heeft met alle
overlast die  daarbij hoort. De lokale politiek ondersteunde   het plan niet meer na de acties van omwonenden.

Toen de politiek en omwonenden het plan afkeurden lag de  ontwikkeling van het project een half jaar stil. Woonbron maakte de afspraak  met het
“actiecomité Nachtegaal-Nee”’ dat er een inventarisatie zou komen van wensen  die omwonenden voor de bestemming van het pand hadden. Dit was begin 2007.  Vanaf die tijd spraken we over ‘De Nieuwe Nachtegaal’ (NN) en begon de goede  samenwerking met de buurtbewoners waaruit een fantastisch project ontstond. De  projectleider van Woonbron ging samen met de leden van het actiecomité op zoek  naar een goede bestemming voor het pand. Doelstelling hierbij was om vooral een  verbinding te maken met de buurt en met wonen-leren-werken-zorg en kunst.

Bij een van de eerste ontmoetingen met het, toen nog,  actiecomité van bewoners, werden de wensen van de omwonenden geïnventariseerd.  Duidelijk was
dat er een stukje zorg terug moest komen, zodat de ouderen uit de  buurt (weer) aan kunnen leunen op de zorg die voorheen zorgorganisatie De  Stromen gaf vanuit de Nachtegaal. Zo trokken projectleider en leden van het actiecomité  gezamenlijk op totdat er een ‘vaste kern’ van betrokken partijen was. Het 
gebouw wordt nu ontwikkeld voor een multifunctionele bestemming waar wonen,  werken, leren, zorg voor de mens en zorg voor de woonomgeving en haar bewoners  centraal staat. In de Nieuwe Nachtegaal zal ook een wijkontmoetingscentrum met een laagdrempelig karakter worden gevestigd. In het ontmoetingscentrum, dat zal  worden beheerd door de wijkvereniging De Nieuwe Nachtegaal, zullen activiteiten  worden gehouden voor en door de buurtbewoners. Hierbij zullen ook de cliënten  van de zorginstellingen, die in het gebouw wonen, zoveel mogelijk worden  betrokken.