Wij bieden hulp bij psychiatrische problemen. Onze cliënten behandelen wij zo dichtbij en zo kort mogelijk. Maar zo lang en intensief als noodzakelijk. In een van onze vestigingen of bij cliënten thuis. In onze woonvoorzieningen kunnen zij beschermd of begeleid bij ons wonen. In samenwerking met REAKT Rijnmond bieden wij een uitgebreid assortiment dagbestedingactiviteiten. En indien nodig is een opname in een van onze klinieken mogelijk.
In het gebouw De Nieuwe Nachtegaal heeft de Antes op de 3e en 4e verdieping een beschermende woonvorm voor 75 cliënten. Hier wonen zij in een zelfstandige woonruimte, voorzien van een eigen douche/toilet en een pantry. Binnen deze woonvorm maken onze bewoners gebruik van de gezamenlijke woonkamer en rookruimte. Voor deze etages is zijn tussen 08:30 en 20:00 uur woonbegeleiders aanwezig. Na acht uur ’s avonds nemen patiënten in geval van nood contact op met een achterwacht.

Op de tweede en eerste verdieping wonen ook cliënten van Antes, hier is plaats voor totaal 35 mensen. Op de eerste wonen zeven dove patiënten. Zij hebben een algemene eet- en woonkamer, het is een 24-uursvoorziening, dit betekent dat 24 uur per dag woonbegeleiding aanwezig is. Hier werken we met een slaapdienst, onze medewerker is van 23:00 tot 7:00 uur aanwezig. Cliënten krijgen begeleiding op het gebied van wonen, werken/dagbesteding, financiën en socialen contacten. Zij kunnen binnen deze woonvorm werken naar een meer zelfstandige woonsituatie, maar het is ook mogelijk om hier permanent te blijven. Cliënten worden begeleid volgens de IRB methodiek welke er op is gericht om eventuele vaardigheden te behouden of uit te breiden. Hierin staat de wens van de cliënt centraal. Antes kiest voor De Nieuwe Nachtegaal, omdat wij meerwaarde zien in samenwerking met de verschillende participanten en de verbindingen met de wijk een positieve aanvulling vinden op onze zorg.