Nederlandse Conversatieles

Op vrijdagochtend kunt u deelnemen aan de conversatieles Nederlands. In een klein groepje leert u de praktische zaken uit de Nederlandse taal te beheersen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Jacco van Lith.

We starten iedere vrijdag om 9:00 uur in Huis van de wijk De Nieuwe Nachtegaal op de eerste verdieping.

Aanmelden Nederlandse Conversatieles